Ds. R.A. Schipper

Luisterlied: Daar juicht een toon 

Welkom

Lied: 10000 redenen voor dankbaarheid (door Affect)

Gebed

Bijbellezing uit Matteüs 28: 1-7 (voorgelezen door ds. Kramer)

Lied: U zij de glorie (door Affect)

Bijbellezing uit 1 Korintiërs 15: 20-24 (voorgelezen door ds. Schipper)

Kindermoment

Lied: De steen is weg (door Affect)

Tweegesprek door ds. Kramer en ds. Schipper

Lied: Jezus Overwinnaar (door Affect)

Gebed

Zegen

Lied: Gods zegen voor jou (door Affect)