Samenkomst

ivm met het huwelijk van Marcel van der Heide en Danielle Gritter
 
Welkom
Lied: GK 161: 1, 2, 3,4 (Heer U bent mijn leven)
Gebed
Bijbellezing: 1 Joh 4: 7-16
Lied: Psalm 118: 5 en 10
Overdenking n.a.v. 1 Joh 4:16
Lied: Psalm 150: 1 en 2
Inleidende woorden over bijbels huwelijk, n.a.v. Huwelijksformulier II
Wederzijdse beloften van trouw
Ringen!
Gebed
Zegen
Lied: NwLB 416: 1, 2 en 3 (Ga met God)
Overhandigen van Trouwbijbel
Collecte t.b.v New Born Life Zuidlaren
Zegen St Patrick
Slotlied: NwLB 913: 1 en 2 (Wat de toekomst brengen moge)