St. C. Vleesenbeek

Thema: Een hemels leven op aarde
 

 1. Votum en groet
 2. Zingen: Sela – breng ons samen
 3. Gebed
 4. Lezen: Efeziërs 2,1-18 (Rick D.)
 5. Zingen: NPB 117
 6. Preek: Efeziërs 2, 5-10
 7. Zingen: GK 145 – Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
 8. Belijdenis: Apostolische geloofsbelijdenis
 9. Zingen: NPB 113: 1-2
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen: GK 165 – Machtig God, sterke Rots (2x)
 13. Zegen