St. H.D. Groeneveld

Medelingen van de Kerkenraad
 

 1. Votum en Groet
 2. Zingen: Psalm 104: 1, 7 en 9 – Mijn ziel verheerlijk God om zijne macht
 3. Gebed
 4. Schriftlezing: Jesaja 40, 12-26 (Enno T.)
 5. Zingen: Psalm 147: 2, 3 en 4 (De Nieuwe Psalmberijming) – Hij telt de sterren en planeten
 6. Tekst: Jesaja 40: 27-31
 7. Preek
 8. Zingen: Opwekking 672 – Heerser over alle dingen
 9. Dankgebed
 10. Apostolische geloofsbelijdenis
 11. Zingen: Gezang 17: 1 en 2 – Wie is God behalve onze Heer
 12. Collecte
 13. Zingen: LvdK 319: 1, 2, 3, 4 en 5 – Looft God, die zegent al wat leeft
 14. Zegen