St. K. Tamminga

 1. Votum en groet
 2. Psalm 24: 1, 5
 3. Gebed om de opening van het Woord
 4. Lezing: 2 Kronieken 36:11-23
 5. Gezang 62: 1-4
 6. Lezing: 2 Korintiërs 5:11-21
 7. Tekst: 2 Korintiërs 5:16-17
 8. Preek: Leren kijken
 9. Psalm 18: 8, 9
 10. Geloofsbelijdenis
 11. Psalm 18: 15
 12. Dankgebed
 13. Collecte
 14. Gezang 70: 1-3
 15. ZegenKinderkring: Groep 5