Stud. C. Kanis

 1. Votum en zegengroet
 2. Zingen: Psalm 147:1,3,7
 3. Lezen van de wet
 4. Zingen: GK 157 ‘Vader, vol van vrees en schaamte’
 5. Gebed
 6. Lezen Mattheus 26:1-16
 7. Zingen: Nieuwe Liedboek 558:1,3,4,5 (Jezus om uw lijden groot)
 8. Preek
 9. Zingen: Opwekking 580: Ik ben zo dankbaar Heer
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen: Psalm 103:1,3,7
 13. Zegen