Stud. C. Kanis

 1. Votum en zegengroet
 2. Opwekking 464, wees stil voor het aangezicht van God
 3. Wetslezing
 4. Zingen Psalm 32: 1,2
 5. Gebed voor opening van het woord
 6. Lezen Hebreeën 12:14-29
 7. Zingen Nieuwe Liedboek 146c: 1,3,4 ‘Alles wat adem heeft love de Here’
 8. Verkondiging
 9. Antwoordlied op de preek: Nieuwe Liedboek Gezang 413:1,2,3 (‘Grote God, Wij loven u)
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen: Psalm 68:1,2,13
 13. Zegen