Stud. C. Kanis

 1. Kort moment stilte,
 2. Votum en zegengroet
 3. Openingslied: Psalm 84:1,6
 4. Voorlezing van de wet
 5. Zingen: Nieuwe Liedboek 838:1,3 ‘O Grote God die liefde zijt’
 6. Gebed.
 7. Lezen Numeri 22: 1-20
 8. Zingen: Psalm 2:1
 9. Lezen: Numeri 22: 21-40
 10. Zingen: Psalm 2:2
 11. Kindmoment
 12. LIED: Kinderopwekking 185 (de Here zegent jou)
 13. Preek Numeri 22
 14. Antwoordlied: GK 143:1,2,4 (Een vaste burcht is onze God)
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Slotlied: Nieuwe Liedboek 416 (Ga met God en Hij zal met je zijn)
 18. Zegen