Ds. R.A. Schipper

 1. Votum en zegen
 2. Psalm 15: 1
 3. Wet
 4. Psalm 19: 5 en 6
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Psalm 130 (Ph.H.)
 7. Met koor:
  * Psalmen voor Nu 130
  * Taize O Lord hear my prayer

 8. Bijbellezing: 1 Kor 11: 23-30 (Ph.H.)
 9. Preek over psalm 130
 10. Psalm 32: 1
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Met koor:
  *Aan uw tafel (Sela)
  *Opw 688 Genade zo groot

 14. Zegen