Stud. C. Kanis

 1. Votum en zegengroet
 2. Opening: Nieuwe Liedboek: Psalm 84a Wat hou ik van uw huis (wijs van psalmen voor nu)
 3. Gebed
 4. Lezen: 2 Sam 7:1-16
 5. Zingen psalm 89:12,13
 6. Preek
 7. Zingen psalm 18:1,15
 8. Geloofsbelijdenis
 9. GK 165 (Machtig God, sterke Rots)
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Slotzang: GK 145:1,4 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)