Stud. C. Kanis

 1. Votum en zegengroet
 2. Lied psalm 98:1-4
 3. Gebed
 4. Lezen Hebreeën 11:1-3, 8-16
 5. Zingen: Sela ‘wat een grote liefde’ (PROJECTKOOR)
 6. Lezen HC 7 v/a 21
 7. Preek
 8. Zingen: Nieuwe Liedboek 728 ‘de heiligen ons voorgegaan’ (PROJECTKOOR)
 9. Geloofsbelijdenis zingen opwekking 347 ‘Ik geloof in God de Vader’
 10. Gebed
 11. Collecte
 12. Zingen psalm 33: 1,5,8
 13. Zegen