Stud. C. Kanis

 1. Kort stil gebed
 2. Votum + zegegroet
 3. Psalm 108:1,2
 4. Gebed
 5. Lezen Judas
 6. Zingen Psalm 97: 1,2,5
 7. Preek Judas 22-23
 8. E&R 149/GK 164 Jezus vol liefde, U wilt ons leiden
 9. Geloofsbelijdenis
 10. Psalm 111:1,2,4
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Slotzang psalm 103:1,3,7