Uitvaartdienst br. Jan IJszenga

(Ds. R.A. Schipper)
 
Opwekking 770 Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam

Begroeting

Zingen Psalm 121: 1 en 4

Gebed

Bijbellezing Psalm 90: 1-6 en 13-17

Zingen LB 23B: 1, 3, 5 (De Heer is mijn Herder)

Overdenking n.a.v. Exodus 15:2

Luisterlied Opw 575 (Jezus alleen)

Namens de familie

Zingen GK 209: 1 en 3 (U zij de glorie)

Gebed

Zingen LB 416: 1, 2, 3, 4 (Ga met God en Hij zal met je zijn)

Aanwijzingen door begrafenisondernemer
Orgelmuziek: ‘Lichtstad met de paarlen poorten’

 

Bij het graf:

Apostolische Geloofsbelijdenis

Lezen: 1 Tessalonicenzen 4:13-18

Gebed: Onze Vader