W. Boerma (preekbev)

‘Je gaat het pas zien als je het door hebt’

· Welkom
· Votum en groet
· Zingen DNP Psalm 51: 1, 2 en 3
· Bidden
· Kindmoment
· Zingen Elly en Rikkert – Vertel het aan de mensen
· Kinderen naar de kinderkring
· Bijbellezing Marcus 7: 31 – 37 & 8: 10 – 38
· Zingen LB 2013 534 – Hij die de blinden weer liet zien
· Verkondiging Marcus 8: 27 – 30
· Zingen Opwekking 614 – Zie hoe Jezus daar loopt door Jeruzalem.
· Wet van God
· Zingen LB 2013 835 – Jezus, ga ons voor
· Danken en bidden)
· Collecte
· Slotzang GK 2017 228 – Jezus leeft in eeuwigheid
· Zegen