Y.E. Seong

 1. Votum
 2. Zegengroet
 3. Antwoordlied: Psalm 89: 4,5 en 6
 4. De Tien Geboden (Ex. 20)
 5. Zingen: GK 156:1-4 (Heer, ik kom tot U)
 6. Gebed om de verlichting van het Woord
 7. Schriftlezing: Lucas 24: 36-52 en Handelingen 1:1-14
 8. Zingen: LB 314:1-3 (Here Jezus, om uw woord)
 9. Tekst: Handelingen 1:1-14
 10. Bediening van het Woord
 11. Zingen: GK 119:1, 3 en 5 (De kerk van alle tijden)
 12. Dankzegging en voorbede
 13. Collecte
 14. Slotlied: LB 868: 1-5 (Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere) in wisselzang: 1 en 5 allen, 2 en 4 mannen, 3 vrouwen.
 15. Zegen