Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 6 september

Welkom
Votum en zegen
Zang: LB 405: 1 en 3 Heilig Heilig
Gebed
Bijbellezing: 2 Tessalonicenzen 1 (: 1-12)
Kindmoment
Zang: Opwekking 88 Een rivier vol ..
Preek over 1 Tess 4:1 en 9-10
Zang: GK/Psalm 1:1 en 2
Bevestiging ambtsdragers Geert Broeksema + Niels Norg + Alfred Dokter
– Enkele zinnen uit Formulier
– Vragen
– Zegen
– Zang: GK/Psalm 134:3
– Aanspraak ambtsdragers en gemeente
Gebed + voorbeden
Apostolische geloofsbelijdenis
Zang: GK 232: 1 en 4 Op bergen en in dalen
Collectedoelen:
Zegenbede voor wie uitschakelt: 2 Tess 3:16
“Moge de Heer van de vrede zelf, u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen. Amen”

Viering Avondmaal
• Uitleg
• Korte inleiding
• Gebed
• Nodigen
• Breken van het brood & delen van de beker
Gebed Onze Vader
Zegen

Uitleidende muziek: Psalmen voor Nu 32