Visie

Wij hebben een visie geformuleerd voor ons gemeente-zijn. In deze visie geven wij aan wat ons motiveert en waar wij naar streven. De visie luidt:

HET KENNEN VAN JEZUS CHRISTUS IS VOOR ONS ALLES

Met deze visie geven wij aan onze identiteit te vinden in Jezus Christus, te willen leven van Gods liefde en genade, ons afhankelijk te weten van de Heilige Geest, ernaar te streven een levende relatie met God te onderhouden en ons te laten voeden met Gods Woord.

Met deze visie geven we ook aan dat wij het als een basisopdracht van Jezus Christus zien om samen een gemeenschap te vormen volgens Bijbelse principes en de door de Geest geschonken gaven in te zetten in die gemeenschap, zodat er onderlinge geloofsopbouw, onderling toezicht, omzien naar elkaar en onderling dienstbetoon plaats vindt.

Met deze visie geven we ten slotte aan dat wij er op uit zijn om, zowel in de eigen omgeving als veraf, mensen tot volgelingen van Jezus te maken. Toelichting