Kringen

Wij geloven dat de kerk een gemeenschap is van volgelingen van Jezus Christus. Elkaar liefhebben en God liefhebben is wat God van ons vraagt en wat Jezus Christus tijdens zijn leven op aarde heeft laten zien. Onze gemeente vindt het belangrijk om goede relaties te hebben. Relaties met mensen uit de kerk, met buurtgenoten en als belangrijkste met God, onze Vader in de hemel.

Het hart van deze gemeenschap wordt gevormd door individuele kerkleden die elkaar ontmoeten in kringen. Een kring bestaat uit ongeveer 15 gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. We zijn aan elkaar verbonden door onze relatie met God, onze aandacht en zorg voor elkaar en dat wat we met uitstralen naar anderen.

In de kringen kunnen we het liefhebben van elkaar handen en voeten geven. Een kring is ook geen activiteit waar je naartoe gaat, maar een groep waar je deel van uitmaakt. Onze ervaring is dat de kringen een warme gemeenschap vormen waarin samen het geloof geleefd kan worden.

In de kring praten we samen, helpen we elkaar, doen we dingen samen en leven we met elkaar mee. Ongeveer 1 keer in de maand komt een kring bij elkaar in een huiskamer. Bijbellezen, overdenken, zorgen, bidden, praten, delen, lachen en huilen. In de kring mag je gewoon jezelf zijn! Daarnaast doen we gezellige activiteiten waarbij ook kinderen betrokken zijn.