Kinderkringen

Kinderkring
Voor de kinderen in de leeftijd van groep 1 t/m 6 is er tijdens de eredienst kinderkring. De data en tijden van de kinderkring per groep staan in De Voorpost en in Scipio. De kinderen gaan na het kindmoment tijdens de eredienst naar de woning naast de kerk. Daar wordt door kinderkringleidsters uitleg gegeven over de Bijbel en een specifiek verhaal passend bij de leeftijd. Tijdens de kinderkringen wordt er gebeden, gezongen, verteld, geknutseld of een spel gedaan. De groepen 5 en 6 maken ook gebruik van de methode ‘Leren in de kerk’. De kinderen van groep 1-4 worden na afloop van de eredienst opgehaald bij de woning. Kinderen van groep 5 en 6 mogen zelf teruglopen. Ook als iemand te gast is, is hij/zij van harte welkom om mee te doen!