Kinderkringen

Kinderkring
Voor de kinderen van 4-10 jaar is er iedere zondag kinderkring. Dat houdt in dat de kinderen tijdens de preek in een zaaltje in de kerk uitleg over de preek krijgen. De kinderen zijn ingedeeld in groepen die ook op de basisschool gelden. Alle kinderen zijn 1x in de maand aan de beurt voor de kinderkring. De groepen 1- 4 zijn in de beide ochtenddiensten aan de beurt voor kinderkring. De groepen 5 en 6 zijn in de middagdienst aan de beurt voor kinderkring. Lees meer