Jeugdkringen

Missie:
Het scheppen van optimale voorwaarden met betrekking tot het volgen van jeugdkring bij ons in de gemeente van Assen-Marsdijk.

Visie:
– Catechese onderwijs wordt gegeven aan een ieder die dat verlangt
– Catechese onderwijs aan de jeugd is de verantwoordelijkheid van ouders én kerkenraad

Doelstellingen:
– verzorgen van materialen voor de jeugdleiders
– het indelen van de groepen
– het betrekken van ouders bij het catechese onderwijs aan hun kind
– intervisie met de jeugdleiders
– regelen van (reserve) jeugdleiders
– afbakenen van de lesstof en leerdoel per leerjaar
– informatieverstrekking
– rapportage naar kerkenraad
– verantwoorde methodekeuze
– samenwerking met taakgroep jeugdwerk
– het (weloverwogen) uitzoeken van een catechese- /verenigingsmethode