De zondagse samenkomst

Elke zondag komen we twee keer als gemeente bij elkaar (in Coronatijd doen wij dit digitaal om 10:00 uur). Dan willen we God eren, en elkaar dienen. Daarom heten de samenkomsten ook wel erediensten of kerkdiensten. Als je nog nooit in een samenkomst bent geweest bent is het misschien wel heel vreemd wat we doen. Daarom een kleine introductie in de gang van zaken:

We spreken eerst samen uit dat we in afhankelijkheid van God leven en alles van Hem verwachten. We horen hoe een leven in liefde richting de naaste er uit ziet en dat de Geest ons in ons hart geeft om dat ook in praktijk te brengen. We lezen een gedeelte uit de Bijbel en luisteren naar de uitleg en toepassing ervan door een predikant. We bidden samen tot God om vergeving, om kracht om in liefde met anderen te leven, om genezing voor zieken, om troost voor mensen in nood. We zamelen geld in om mensen te kunnen helpen die tekort komen, dichtbij en ver weg. We zingen samen onze dankbaarheid uit voor het nieuwe leven dat we kregen van Jezus. We krijgen van God een zegen mee voor ons leven in de komende week. Lees meer