De teams binnen de kerk

Om alles goed te laten functioneren binnen de gemeente zijn verschillende teams gevormd met taken en verantwoordelijkheden.

Wij geloven dat we elkaar binnen de gemeente tot een hand en een voet kunnen zijn en daarvoor hebben we teams ingesteld. Je kunt dan denken aan de Raad van Oudsten samen met de clusterouderlingen die als team geestelijk leiding geven aan de gemeente. Daarnaast bestaan er ook teams die de financiële zaken binnen de gemeente regelen. Samen vormen we een lichaam van Christus waarin een ieder zijn of haar steentje kan en mag bijdragen.