Gebedsverzoek

Ervaar je moeite of ziekte in je leven? Of ben je dankbaar voor een blijde gebeurtenis? De zondagse samenkomst is de plek om het samen in gebed voor God neer te leggen. Neem contact op met de clusterouderling of dien een verzoek voor een gebed in via de mail