Jeugd

Bij de Taakgroep Jeugdwerk zijn alle kinder- en jeugdactiviteiten binnen onze kerk ondergebracht. Deze taakgroep bestaat uit de coördinatoren van de kinder-, basis-, jeugd- en jongerenkringen en de soosvertegenwoordiger.