De Voorhof

De naam De Voorhof is natuurlijk een knipoog naar De Hof, het deelgebied van Marsdijk waar het kerkgebouw staat. Vroeger, in de tempel van Jeruzalem, was er een voorhof. Het was een soort ontmoetingsplein, maar ook de plek waar je dicht bij God was. Die tempel is er al lang niet meer. Dankzij Jezus hebben we allemaal directe toegang tot God. We kijken uit naar de terugkomst van Jezus. Dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, leven we weer in de nabijheid van God, zoals het er eens was in de Hof van Eden. Elke zondag willen we in dit kerkgebouw onze hoop op deze toekomst met elkaar delen.