Jongerenkringen

Binnen onze gemeente worden de jongeren van 16+ ingedeeld in jongerenkringen. Elke jongerenkring heeft 2 jongeren als voorzitters. Daarnaast hebben wij per kring een coach. Dat is een gemeentelid die zich wil inzetten voor dit onderdeel van het jeugdwerk. De coaches begeleiden de voorzitters en hebben aandacht voor het basispastoraat binnen de kringen.

Per seizoen worden de te bespreken onderwerpen vastgesteld. Het gaat daarbij om bijbelse onderwerpen (bijbelboeken, personen), maar ook vrije onderwerpen staan op het rooster. Twee keer per jaar verzorgen wij, samen met de predikanten, een jeugddienst.

Wij vergaderen een keer per veertien dagen op zondagavond. Vanaf 19.45 uur staat de koffie (of de thee) klaar. Wij starten om 20.00 uur. Na afloop van de vergadering komen wij nog even gezellig bij elkaar in onze Soos. Iedere eerste vrijdag van de maand kunnen jong en oud elkaar ontmoeten in de Soos. Ook de jongeren van de jeugdkringen zijn dan welkom.

In de maand oktober (herfstvakantie) hebben wij ons reuze gezellige en sportieve kamp dat bol staat van de activiteiten. Welkom op een van de kringavonden!