GOA

GOA

Gereformeerde Ouderenhulp Assen

Uitgaande van: Geref. ver. voor hulpverlening aan bejaarden en eventueel gezinnen te Assen.

De GOA verleent huishoudelijke hulp aan zelfstandig wonende ouderen, die lid zijn van de gereformeerde kerken te Assen, met de bedoeling hen in staat te stellen zich zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving te handhaven. Een eenvoudige vorm van hulpverlening, maar het voorziet in een behoefte.

De hulpverlening gebeurt op niet meer dan 2 dagen per week en maximaal 3 uren per dag. De vergoeding bedraagt 10 euro per uur.

Helaas hebben we een dreigend tekort aan hulpverleensters c.q. reservehulpverleensters. Zou u mee willen doen en hulp willen verlenen? Neem dan contact op met één van de onderstaande coördinatoren.

mw Loeki de Boer-Hommes, Broeklaan 28, tel. 355181
mw Rina Janssens-Alons, Geerlanden 27, tel. 372493