Kindermoment

Tijdens de kerkdiensten zijn er voor de kinderen ook ‘kindmomenten’. Meestal gebeurt dat voor de preek aan, en vertelt de dominee dan in het kort op kindniveau waar het in de dienst over gaat. Soms wordt dat ook gedaan door zgn kindvertellers. Niet elke preek leent zich voor een kindervertelling, daarom zijn er ook zijn vaak werkbladen voor de kinderen die passen bij het thema waar het in die dienst over gaat.

Soms worden er kinderen gevraagd om collecte te lopen, om iets voor te lezen uit de Bijbel of om iets uit te delen bij de deur. Op deze manier proberen wij de kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij de diensten.

Een paar keer per jaar zijn er speciale themadiensten voor kinderen, o.a.: biddag, dankdag, kinderkerstfeest, kind-school-kerk-project. Die diensten worden in overleg met de predikant(en) georganiseerd en vormgegeven.