Multimediateam

Het Multimediateam bestaat uit drie onderdelen.

 1. Het Beamteam
 2. Het Videoteam
 3. Het Geluidsteam


 1. Multimedia
  Heeft u vragen met betrekking tot méér dan 1 van onderstaande onderdelen van Multimedia dan kunt u een e-mail sturen naar: multimedia@ngkassenmarsdijk.nl

 2. Het Beamteam
  Het beamen in de kerk heeft als doel: informatie verstrekken ter ondersteuning van de kerkdiensten en andere bijeenkomsten. De informatie heeft betrekking op de gemeente van de GKvAM. Het beamen tijdens bijzondere diensten of bijeenkomsten heeft alleen betrekking op die diensten of bijeenkomsten. Het beamteam is bereikbaar via beamteam@ngkassenmarsdijk.nl

 3. Het Videoteam
  Het videoteam verzorgt de videoregistratie van de kerkdiensten en eventuele andere bijeenkomsten. Ook zorgt zij ervoor dat deze opnamen te bekijken zijn via de videodienst, genaamd: Vimeo. Via deze website is deze videodienst te bereiken en zijn de kerkdiensten/bijeenkomsten terug te kijken. Het videoteam is bereikbaar via video@ngkassenmarsdijk.nl

 4. Het Geluidsteam
  Het geluidsteam zorgt ervoor dat versterking van het geluid tijdens de kerkdiensten goed geregeld is. Het geluidsteam regelt ook de versterking van de muziekinstrumenten die tijdens een kerkdienst of een andere bijeenkomst worden gebruikt. Het geluidsteam is bereikbaar via geluid@ngkassenmarsdijk.nl