Basiskringen

Basiskring logo
Deze zijn bedoeld voor alle kinderen van de groepen 7 en 8 van de basisschool. Zij komen één keer per 4 weken bij elkaar om samen te praten over de Bijbel en de toepassing van wat God ons in de Bijbel zegt. Dit gebeurt aan de hand van de schetsen voor deze doelgroep: “ He Lives “.
Hierin worden bijbelse personen besproken op een voor hun aansprekende manier. Tegelijk is er via de site van “He Lives” heel veel materiaal beschikbaar om te gebruiken tijdens de lessen.
Momenteel zijn er 4 basiskringen met elk ongeveer 12 leden en 2 leiders. Op de zondagmiddag tijdens de kerkdienst komen ze bij elkaar in één van de zalen in de kerk.