Basiskringen

Basiskring logo
De basiskringen zijn bedoeld voor alle kinderen in de leeftijd van de groepen 7 en 8. Zij komen één keer in de maand samen op een zondagochtend tijdens een eredienst in de woning naast de kerk. Samen praten over de Bijbel en de toepassing van wat God ons in de Bijbel zegt. Dit gebeurt aan de hand van de methode ‘Leren in de kerk’. Per kerkelijk jaar verschilt het hoeveel basiskringen er zijn, elke kring heeft twee leidsters/leiders. De data en tijden van de basiskring(en) staan in De Voorpost en in Scipio. Ook als iemand te gast is, is hij/zij van harte welkom om mee te doen!