Eleos

Eleos, specialist in christelijke ggz
 
Algemeen
Soms zijn er emoties, herinneringen, angsten of onzekerheden waar je niet meer alleen mee om kunt gaan. Dan helpt het als er iemand is die jou ondersteunt om orde te scheppen in jouw gedachten, iemand die je leert zien dat het ook anders kan. Op deze momenten is Eleos er voor jou.
 
Eleos is specialist in christelijke ggz. We doen ons werk volgens de laatste wetenschappelijke inzichten. Maar er is iets dat Eleos bijzonder maakt. Wij werken ook vanuit het geloof in God. We geloven dat Hij de Maker van het leven is en ons beter kent dan wie ook. Vanuit dit geloof maken we contact met jou. Wij weten dat geloof en psyche onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Vanuit deze basis willen wij jou helpen.
 
Behandeling:
Graag informeren wij jou over Eleos christelijke ggz in Groningen en Assen. We werken met een ervaren en bevlogen team van professionals met uitgebreide ervaring in de ggz. We bieden een op maat gesneden behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen. Hiervoor kom je naar één van onze behandellocaties.
 
Specialistische Begeleiding Thuis:
Heb je in het dagelijks leven begeleiding nodig, dan komen we bij jou thuis. Wij bieden specialistische begeleiding thuis in de volgende gemeenten: Gemeente Aa en Hunze (Rolde, Gasselte, Gieten en Anloo), gemeente Assen, gemeente Westerkwartier( Grootegast, Leek, Tolbert, Marum en Zuidhorn).
Wanneer thuis wonen (tijdelijk) niet meer gaat kijken we mee naar andere mogelijkheden. Wij kijken goed naar wat bij jou past en gaan stap voor stap samen op weg naar herstel. Wij blijven bij jou zo kort als kan, maar zo lang als nodig is.
 
Herstelgroep in Groningen januari 2019:
Eleos is onlangs begonnen met herstelgroepen. Een herstelgroep is een groep mensen eens per twee á drie weken samenkomt rondom een bepaald thema. Het is een plek waar (ex-)cliënten en deelnemers die op zoek zijn naar lotgenotencontact vanwege psychische klachten, zélf regie hebben! Om deel te kunnen nemen is het belangrijk dat je een persoonlijk hersteldoel kunt formuleren. Anderen in de groep kunnen jou daar op basis van hun eigen ervaring bij helpen. De groep wordt geleid door ervaringsdeskundigen. Heb je belangstelling dan graag vóór 1 januari 2019 contact met ons opnemen. Deelname is gratis.
 
Op donderdagavond 7 februari 2019 symposium Drachten;
Thema is “zelfafwijzing”. Hierbij ben je van harte welkom (zie website Eleos).
 
Informatie Eleos christelijke GGZ
Behandellocatie Volwassen- en Jeugdzorg Groningen
Schweitzerlaan 2
9728 NP Groningen
 
Behandellocatie Volwassen- en Jeugdzorg Assen
Overcingellaan 17
9401 LA Assen