Kerkkoor MarCant

Marcant logo
Het woord MarCant bestaat uit een combinatie van de woorden Marsdijk en Cantorij. MarCant bestaat sinds 2003 en is destijds gestart om de gemeente te helpen bij het aanleren van onbekende liederen. Dat doel is er nog steeds en daarnaast laten we wel eens tegenstemmen horen, zingen we canons of andere bij ons passende liederen.
 
We maken daarnaast sinds 2013 deel uit van een koor met 40 tot 60 stemmen wat tijdens de herderstocht in Balloo kerstliederen laat horen. Begeleid door een aantal instrumenten staat het grote koor daar dan op de Kerstavond in de Schaapskooi te zingen.
 
Af en toe zingt MarCant ook voor luisteraars buiten de Voorhof. We zingen vooral ook voor ons eigen plezier. Ons repertoire bestaat grotendeels uit geestelijke liederen in alle stijlen. Onze liederen komen o.a. uit de bundels Psalmen voor Nu, Opwekking, Het Nieuwe Liedboek, Taizé, Sela en de Evangelische liedbundel. Onze keus wordt bepaald door het Lied van de Maand zoals opgesteld door het Steunpunt Liturgie, door afstemming met de predikanten, door de actualiteit en door onze eigen voorkeur.
 
Begeleiders: Dat zijn doorgaans Udo Geerts en Harry Kroek en daarnaast ook andere begeleiders uit de gemeente.
Repetities als regel eens per twee weken op zaterdagavond van 19.15 – 20.15 uur in de Voorhof. De data en tijden staan in de Voorpost. Zingen of muziek maken bij MarCant kost de deelnemers niets.
 
Dirigent en contactpersoon: Douwe Boersma, Derkingehof 27, 9403 PD Assen; tel. 06-23180258, dkj.boersma@home.nl