Kerkkoor MarCant

Marcant logo
Het woord MarCant bestaat uit een combinatie van de woorden Marsdijk en Cantorij. MarCant bestaat sinds 2003 en is destijds gestart om de gemeente te helpen bij het aanleren van onbekende liederen. Dat doel is er nog steeds en daarnaast laten we wel eens tegenstemmen horen, zingen we canons of andere bij ons passende liederen.
 
We maken daarnaast sinds 2013 deel uit van een koor met 40 tot 60 stemmen wat tijdens de herderstocht in Balloo kerstliederen laat horen. Begeleid door een aantal instrumenten staat het grote koor daar dan op de Kerstavond in de Schaapskooi te zingen.
 
Soms zingt MarCant ook voor luisteraars buiten de Voorhof zoals in een verzorgingshuis of voor gehandicapte luisteraars. Ons repertoire bestaat grotendeels uit geestelijke liederen in alle stijlen. Onze liederen komen o.a. uit de bundels Psalmen voor Nu, Opwekking, Het Nieuwe Liedboek, Taizé, Sela en de Evangelische liedbundel. Onze keus wordt deels bepaald door het Lied van de Maand zoals opgesteld door het Steunpunt Liturgie, door afstemming met de predikanten, door de actualiteit en door onze eigen voorkeur.
 
Begeleiders: Voor de begeleiding zijn alle begeleiders van de Voorhof beschikbaar. Wanneer MarCant een bijdrage heeft in de kerkdienst van de Voorhof, is de begeleider van die dienst ook onze begeleider.
 
Repetities als regel eens per twee weken op vrijdagavond van 19.15 – 20.15 uur in de Voorhof. De data en tijden staan in de Voorpost. We zingen vooral ook voor ons eigen plezier. Zingen of muziek maken bij MarCant kost de deelnemers niets.
Dirigent en contactpersoon: Douwe Boersma, Derkingehof 27, 9403 PD Assen; tel. 06-23180258, dkj.boersma@home.nl