Kruispunt

De Voorhof ligt in het gedeelte van Assen-Marsdijk dat De Hof heet, op de kruising van de Martin Luther Kingweg en de Mahatma Gandiweg. De kruising is in 2011 een rotonde geworden, die Moeder Theresarotonde genoemd is. Wie waren deze mensen?

Martin Luther King
Martin Luther King

Ds. Martin Luther King was predikant van de zwarte gemeenschap in het zuiden van Amerika. Hij hield in 1963 een beroemd geworden toespraak. Hij verwoorde zijn droom dat de zwarten eens samen met de blanken zouden leven op basis van gelijkheid. De woorden “I have a dream” worden nog steeds geciteerd. Vlak na zijn toespraak werd hij vermoord. Zijn voornaam is natuurlijk afgeleid van Maarten Luther, de man die in 1517 de strijd aanging tegen dwalingen in de kerk door 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg te spijkeren. Met deze actie is er een kerkreformatie op gang gekomen. Daarom heet onze kerk ook gereformeerde kerk. De naam Martin Luther Kingweg roept ons op om niet te discrimineren, maar alle mensen als schepsels met gelijke rechten te zien.

Mahatma Ghandi
Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi is een voorbeeld van geweldloos verzet. Zo protesteerde hij tegen het onrecht van de Engelse overheersers in India. Zijn bedoeling was om door geduld en sympathie de tegenstander van zijn vergissing af te brengen. Dit is meer dan passief verzet, want men moet in contact blijven met de tegenstander. Gandhi stelde hier richtlijnen voor op en trainde zijn volgelingen om deze regels te gehoorzamen. Men mocht zich niet wreken voor belediging, slaag of arrestatie, maar moest dit alles geduldig verdragen.

Moeder-Theresa
Moeder Theresa

Moeder Theresa heeft jarenlang in de sloppenwijken van Calcutta in India gewerkt onder de allerarmsten en hen nieuwe hoop gegeven. Daarvoor heeft ze de Nobelprijs voor de Vrede gekregen. Ze is het symbool geworden van opofferende liefde. Die liefde kon ze geven omdat ze zelf gedreven werd door de liefde van Christus voor mensen. Zo is haar naam aan de rotonde in Marsdijk een oproep om je in te zetten voor de mensen om je heen.