Ds. A-M Pathuis

Welkom en mededelingen

– Votum (gezongen) en groet
– Lied: DNP 84:1,2,4 ‘Hoe lief heb ik uw woning, Heer’
– Gebed
– Kindermoment
– Kinderlied: GKB (2006) Gezang 23 ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet’
– Kinderen naar kinderkring
– Inleiding bij de Bijbellezing
– Lezen: Openbaring 1:10-20
– Zingen: LB 513 ‘God heeft het eerste woord’
– Lezen: Openbaring 2:1-7
– Preek
– Zingen: Opwekking 689 ‘Spreek, o Heer, door uw heilig Woord’
– Leefregel: 1 Korintiërs 13:1-7
– Zingen: Liedboek 838:1,4 ‘O grote God die liefde zijt’
– Dankgebed en voorbeden
– Collecte
– Zingen: Opwekking 520 ‘Wees mijn verlangen’
– Zegen