Bert Feunekes | 7 augustus | 09:30 uur

Votum en groet
Zingen PvN 84 “Wat hou ik van uw huis” (opwekking 715)
Gebed
Zingen Opw 520 “Wees mijn verlangen”
Schriftlezing Johannes 21:1-19
Luisterlied “Vreugde van mijn hart” (Sela)
Preek “Heb jij Mij lief?”
Zingen “Herstel mijn eerste liefde” (Marcel en Lydia Zimmer)
Geloofsbelijdenis:
– Zingen GK 176 : 1
– Lezen Apostolische geloofsbelijdenis (gedeelte over de Zoon)
– Zingen GK 176 : 5
Voorbede en dankgebed
Collecte
Zingen LB 838 : 1,4
Zegen