Biddag met voorganger Ds. J.E. Kramer

(komen)
Moment stilte
Votum en zegengroet
Zingen: GK 62: 1 + 3 ‘voorwaar ik keer mij stil tot God’
Zingen: Opw. 464 ‘wees stil voor het aangezicht van God’
Gebed
 
(horen)
Zingen: Opw. 717 ‘stil, mijn ziel, wees stil’
Lezen: Mc. 1,29-38 (Ingrid vd M.)
Tekst: Mc. 1,35
Preek
Zingen: Opw. 40 ‘zoekt eerst het koninkrijk van God’
 
(bidden)
Marcant: Lb. 982
Gebed
 
(gaan)
Collecte
Zingen: GK 227: 1 tm 3 ‘alles, alles is gelegen’
Zegen