Br. J.H. Kuiper

1. Votum en groet
2. Zingen ps 80: 1, 8, 10
3. Gebed
4. Zingen ps 32: 1,2 uit: levensliederen
5. Lezen 2 Kronieken 33 (Gerda K.)
6. Zingen opw 382: O Heer, de nacht komt over ons
7. Tekst: 2 Kronieken 33: 12, 13
8. Preek
9. Zingen ps 32: 3,4 uit: levensliederen
10. Belijdenis en zingen liedboek (2013) 939: Op U alleen, mijn licht en kracht
11. Gebed
12. Collecte
13. Slotlied nlb 416: Ga met God
14. Zegen