C.S. Alderliesten | 22 mei | 11:00 uur

Mededelingen (OvD)
Votum/ zegengroet
LB 868: 1, 2 en 4 – ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere’
Gebed
Bijbellezing Matt 6: 5-8
Preek over ‘Bidden’
Opw 802 – ‘Hier is mijn hart, Heer’
Wetslezing nav 1 Tess 5, 23
Opw 520 – ‘Wees mijn verlangen
Gebed/ collecte
LB 442 – ‘Op u, mijn Heiland, blijf ik hopen ’
Zegen