C.S. Alderliesten

votum
zegengroet
Zingen Lb 146c: 1, 5 en 7 – ‘Alles wat adem heeft love de Here’
gebed
Zingen Joh de Heer 585 – ‘ ‘k Geef mijzelf aan U volkomen’
Bijbellezing Marcus 14, 1-11
preek over Marcus 14, 8a – ‘Het goede doen’
Zingen Opw 520 – ‘Wees mijn verlangen’
wetslezing (nav Jer 31, 33)
Zingen Lb 1010: 1, 2 en 4 – ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’
gebed
collecte
Zingen Lb 838 – ‘O grote God, die liefde zijt’
zegen