Ds. A.J. Minnema

Votum en vredegroet
Zingen: Ps. 93:1,2,3 – De Heer regeert, bekleed met majesteit
Gebed om ontferming en de Heilige Geest
a. Gesproken
b. Gezongen: Heer, wees nabij, de aarde heeft gebeefd (melodie LB 247)
Kindmoment
Schriftlezing: Matteüs 8:2-27
Zingen: DNP 107:1,8,9 – Gods liefde kent geen grenzen
(Tekst: Matteüs 8:23-27)
Verkondiging
Zingen: LB 352:1-7 – Jezus, meester aller dingen
De Tien Woorden/Gods leefregels: Deuteronomium 5:1-22
Zingen: Ps. 71:9 – Uw grote daden zal ik prijzen
Dankzegging en voorbede
Collecte
Zingen: LvK 467:1,2,3,4 – O eeuwge Vader, sterk in macht
Zegen