Ds. B. Dubbink | 10:00 uur | 4 juli

Welkom
Votum en groet
Wees stil (Opw464)
Verootmoediging
Heer wijs mij Uw weg (Sela)
Gebed voor Bijbellezing
Schriftlezing: Hand.8:26-40
Waar vriendschap en liefde zijn (Sela)
Preek
Geloofsbelijdenis (Opw347)
Gemeentegebed
Collecte
Nu wij uiteengaan (NLB 423)
Zegen