Ds. B. Dubbink

 1. Votum/groet
 2. NLB624:1,2,3 (Christus onze Heer verrees)
 3. Gebed om de heilige Geest
 4. Schriftlezing: Johannes 20:19-31 (Jaap K.)
 5. Opw.58 (Vrede zij u)
 6. Verkondiging: ‘Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven!’
 7. Psalm 118:8,9,10
 8. Gebed
 9. Inzameling van de gaven
 10. Apostolische geloofsbelijdenis
 11. Opw.167 (Samen in de naam van Jezus)
 12. Zegen