Ds. R.A. Schipper Pinsteren

Mededelingen + muziek door Affect
Welkom op het Pinksterfeest
Opw 464 Wees stil voor het aangezicht van God
Gebed
Filmpje Pinksteren:
Elly&Rikkert ‘Ik moet weggaan’
Bijbellezing 1 Bijbel Gewone Taal Handelingen 2:1-13
Bijbellezing 2 NBV Handelingen 2:32-36
Overdenking
Sela De wind steekt op
Gebed
Zegen
Opw 788 Wees welkom Geest van God