Ds. J.E. Kramer

Mededelingen van de kerkenraad

Welkom en introductie

Luisteren/Zingen: GK 121: 1 + 4

Gebed

Schriftlezing: Hebr. 6,13-7,3

Kindermoment

Zingen / Luisteren: “mijn anker”

 

Tekstlezing: Hebr. 6,19-20a

Overdenking

Luisteren/Zingen: GK 27: 7

Voorbedengebed

Afronding en zegen

Luisteren/Zingen: “God van licht”