Ds E. Kramer

Mededelingen kerkenraad
Inleiding op de dienst
Handdruk
 
(komen)
Moment stilte
Votum en zegengroet
Zingen: Opw. 797 ‘u roept ons samen als kerk van de Heer’
Gebed
 
(horen)
Lezen: Hand. 2,37-47
Zingen: Opw. 167 ‘samen in de naam van Jezus’
Tekst: Hand. 2,42 “zij vormden met elkaar een gemeenschap”
Preek
 
(geven)
Zingen: DNP 133
Belijdenis gelezen
Zingen: ‘laat ons samen één zijn’ (Sela)
Gebed
Collecte
 
(gaan)
Zingen: Lb. 968: 1 + 2 + 5 ‘de ware kerk des Heren’
Zegen