Ds. E. Leeftink

Votum en zegen
Psalm 33 : 1, 2, 5 en 8
Gebed
2 Samuel 9 : 1 – 13
Zondag 39
Psalm 27 : 1, 2, 3 en 4 (Nieuwe Psalmberijming)
Preek
Psalm 115 : 1, 6 en 7
Geloofsbelijdenis
Opwekking 688 (‘Genade zo groot’)
Gebed
Collecte
Opwekking 354 (‘Glorie aan God’)
Zegen