Ds. G. Meijer

  *komen

 1. Stilte
 2. Gezongen votum
 3. Groet
 4. Ps 100
   
  *buigen

 5. 10 geboden
 6. Wat een machtig mens is Jezus
   
  *horen

 7. Gebed (vergeving, vernieuwing, verlichting)
 8. 2 Koningen 2:1-18 (John L.)
 9. Gods bemoedigingen bij de profeten-opvolging (2 Koningen 2:12-15)
      Gez. 105: 1,2 en 5
   
  *geven

 10. Gebed (danken + voorbeden)
 11. Collecten
   
  *gaan

 12. Gz 105:8,9 (De aarde is ons toevertrouwd)
 13. Zegen