Ds. G. Timmersmans

De preek gaat over de eenheid van de kerk. Iets wat we met elkaar belijden, maar wat in de praktijk vaak tegenvalt. Dat laatste wil ik woord geven, om vervolgens vanuit het hogepriesterlijk gebed van de Here Jezus in Johannes met elkaar te beluisteren hoe Jezus de eenheid van de kerk verbindt of verankert in de eenheid van God. Wat doet zo’n gebed met ons? Paulus leert ons vervolgens dat eenheid niet alleen een geschenk is, maar ook een opgave. Welke weg valt daarin te gaan?
 

 1. Votum en zegengroet
 2. DNP Ps. 122 : 1 en 3
 3. Gebed
 4. Lezen: Johannes 17, 1-26 (Philip H.)
 5. LB 967 : 1, 2, 3 en 7 (Zonne der gerechtigheid)
 6. Lezen: Efeziërs 4, 1-6
 7. DNP Ps. 87 : 1 – 4
 8. Preek over eenheid van de kerk (Zondag 21, v/a. 54)
 9. LB 968 : 1, 2, 4 en 5 (De ware kerk des Heren)
 10. Gebeden
 11. Collecte
  vGK 177 : 1 – 4 (Heer, U bent mijn leven)

 12. Zegen