Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 14 maart

U kunt gebedspunten aanleveren tot 10.45 uur naar gebed@gkvassenmarsdijk.nl
 
Welkom en inleiding op de dienst

Votum en zegengroet

Lied: Opw. 520 “wees mijn verlangen”

Lezen: Rom. 12,9-21

Lied: GK 51: 2 “want tegen u, tegen u alleen”

Lied: Opw. 811 “was mij witter dan sneeuw”

Gebed

Lezen: Rom. 5,1-11 door een lid van Affect

Lezen: Rom. 12,1-2 (waarvan vs. 1 de tekst is)

Preek

Lied: Lb. 912: 1 tm 5 “neem mijn leven, laat het HEER”

Gebed en voorbeden

Aankondigingen

Zegen

Lied: Opw. 751 “ik zie het kruis van mijn Verlosser”