Ds. J.E. Kramer | 10:00 uur | 15 november

Welkom en introductie op de dienst
Samenspraak begin van de dienst
Lied: Opw. 790 “God is mijn Herder, die mij weidt”
Gebed
Kindermoment door Edgar
Lied: “Jezus is de Goede Herder”
Lezen: Gal. 5,25-6,10
Lied: GK 163 “dit huis, een herberg onderweg”
Tekst: Gal. 6,2
Preek
Lied: Opw. 705 “aan de maaltijd wordt het stil”
Gebed en voorbeden
Aankondiging collectedoelen
Lied: Lb. 416 “ga met God”
Slotzegen en door gemeente gesproken amen